(1)
Damm, C.; Skandfer, M.; Vollan, K. W. B. Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019. SapReps 2021.