(1)
Solberg, T. K.; Ingebrigtsen, T.; Olsen, L. R.; Thyrhaug, A. M. Ă…rsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak. SapReps 2022.