Amundsen, P.-A., Smålås, A., Kristoffersen, R., Knudsen, R., Siwertsson, A., & Klemetsen, A. (2015). Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand. Septentrio Reports, (5). https://doi.org/10.7557/7.3420