Skandfer, M., & Damm, C. B. (2019). Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport. Septentrio Reports, (5). https://doi.org/10.7557/7.4857