Holtsmark, S. G., & Petrov, P. V. (2020). Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939-1940). Septentrio Reports, (6). https://doi.org/10.7557/7.5617