Kane, A. A. (2020). Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN): Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN). Septentrio Reports, (9). https://doi.org/10.7557/7.5669