Grepperud, G. (2022). Som å koke suppe på en spiker – en casestudie: En kritisk, didaktisk refleksjon om teknologi og læringseffekter. Septentrio Reports, (1). https://doi.org/10.7557/7.6335