Solberg, T. K., Ingebrigtsen, T., Olsen, L. R., & Thyrhaug, A. M. (2022). Ă…rsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak. Septentrio Reports, (1). https://doi.org/10.7557/7.6865