Amundsen, Per-Arne, Aslak Smålås, Roar Kristoffersen, Rune Knudsen, Anna Siwertsson, and Anders Klemetsen. 2015. “Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand”. Septentrio Reports, no. 5 (April). https://doi.org/10.7557/7.3420.