Skandfer, Marianne, and Charlotte Brysting Damm. 2019. “Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport”. Septentrio Reports, no. 5 (November). https://doi.org/10.7557/7.4857.