Holtsmark, Sven G., and Pavel V. Petrov. 2020. “Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939-1940)”. Septentrio Reports, no. 6 (September). https://doi.org/10.7557/7.5617.