Kane, Aina Aune. 2020. “Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN): Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)”. Septentrio Reports, no. 9 (November). https://doi.org/10.7557/7.5669.