Damm, Charlotte, Marianne Skandfer, and Kenneth Webb Berg Vollan. 2021. “Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019”. Septentrio Reports, no. 3 (June). https://doi.org/10.7557/7.5795.