Solberg, Tore K., Tor Ingebrigtsen, Lena Ringstad Olsen, and Anette M. Thyrhaug. 2022. “Årsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”. Septentrio Reports, no. 1 (December). https://doi.org/10.7557/7.6865.