Solberg, Tore K., Lena Ringstad Olsen, and Anette Moltu Thyrhaug. 2020. “Årsrapport 2019: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”. Septentrio Reports, no. 2 (October). https://doi.org/10.7557/7.7184.