Solberg, Tore K., Tor Ingebrigtsen, Lena Ringstad Olsen, and Anette Moltu Thyrhaug. 2021. “Årsrapport 2020: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”. Septentrio Reports, no. 2 (June). https://doi.org/10.7557/7.7185.