Amundsen, P.-A., Smålås, A., Kristoffersen, R., Knudsen, R., Siwertsson, A. and Klemetsen, A. (2015) “Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand”, Septentrio Reports, (5). doi: 10.7557/7.3420.