Skandfer, M. and Damm, C. B. (2019) “Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport”, Septentrio Reports, (5). doi: 10.7557/7.4857.