Holtsmark, S. G. and Petrov, P. V. (2020) “Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939-1940)”, Septentrio Reports, (6). doi: 10.7557/7.5617.