Damm, C., Skandfer, M. and Vollan, K. W. B. (2021) “Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019”, Septentrio Reports, (3). doi: 10.7557/7.5795.