Solberg, T. K., Ingebrigtsen, T., Olsen, L. R. and Thyrhaug, A. M. (2022) “Årsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”, Septentrio Reports, (1). doi: 10.7557/7.6865.