[1]
P.-A. Amundsen, A. Smålås, R. Kristoffersen, R. Knudsen, A. Siwertsson, and A. Klemetsen, “Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand”, SapReps, no. 5, Apr. 2015.