[1]
M. Skandfer and C. B. Damm, “Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport”, SapReps, no. 5, Nov. 2019.