[1]
C. Damm, M. Skandfer, and K. W. B. Vollan, “Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019”, SapReps, no. 3, Jun. 2021.