[1]
T. K. Solberg, T. Ingebrigtsen, L. R. Olsen, and A. M. Thyrhaug, “Årsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”, SapReps, no. 1, Dec. 2022.