[1]
T. K. Solberg, T. Ingebrigtsen, L. R. Olsen, and A. M. Thyrhaug, “Årsrapport 2020: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”, SapReps, no. 2, Jun. 2021.