Amundsen, P.-A., A. Smålås, R. Kristoffersen, R. Knudsen, A. Siwertsson, and A. Klemetsen. “Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand”. Septentrio Reports, no. 5, Apr. 2015, doi:10.7557/7.3420.