Skandfer, M., and C. B. Damm. “Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport”. Septentrio Reports, no. 5, Nov. 2019, doi:10.7557/7.4857.