Kane, A. A. “Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN): Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)”. Septentrio Reports, no. 9, Nov. 2020, doi:10.7557/7.5669.