Damm, C., M. Skandfer, and K. W. B. Vollan. “Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019”. Septentrio Reports, no. 3, June 2021, doi:10.7557/7.5795.