Solberg, T. K., T. Ingebrigtsen, L. R. Olsen, and A. M. Thyrhaug. “Årsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”. Septentrio Reports, no. 1, Dec. 2022, doi:10.7557/7.6865.