Solberg, T. K., L. R. Olsen, and A. M. Thyrhaug. “Årsrapport 2019: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”. Septentrio Reports, no. 2, Oct. 2020, doi:10.7557/7.7184.