Solberg, T. K., T. Ingebrigtsen, L. R. Olsen, and A. M. Thyrhaug. “Årsrapport 2020: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak”. Septentrio Reports, no. 2, June 2021, doi:10.7557/7.7185.