Skandfer, Marianne, and Charlotte Brysting Damm. “Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport”. Septentrio Reports, no. 5 (November 13, 2019). Accessed July 15, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4857.