Kane, Aina Aune. “Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN): Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)”. Septentrio Reports, no. 9 (November 23, 2020). Accessed September 30, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/5669.