Damm, Charlotte, Marianne Skandfer, and Kenneth Webb Berg Vollan. “Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019”. Septentrio Reports, no. 3 (June 11, 2021). Accessed June 12, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/5795.