1.
Skandfer M, Damm CB. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport. SapReps [Internet]. 2019 Nov. 13 [cited 2024 Jul. 15];(5). Available from: https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4857