https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/issue/feed Septentrio Reports 2019-04-23T14:55:32+02:00 Jan Erik Frantsvåg jan.e.frantsvag@uit.no Open Journal Systems This series will contain various non-reviewed reports that result from research, development, teaching, administration etc. at or affiliated with UiT The Arctic University of Norway. https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4681 "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel…". Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0 2019-04-23T14:55:32+02:00 Øystein Lund oystein.lund@uit.no <p>Rapporten presenterer funnene fra en utvidet brukerundersøkelse blant lærere og skoleledere i grunnskole og videregående opplæring som har gjennomført det skolebaserte og nettstøttede kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL. Hovedtema i kompetanseutviklingsprogrammet er "Vurdering For Læring" – at vurdering anvendes med sikte på å understøtte og styrke læringsprosessen. Kompetanseutviklingskonseptet som sådan består i at skoler som deltar får tilgang til et nettbasert kurs, og skolens ledelse har et hovedansvar for at kurset gjennomføres som en felles prosess der alle lærere ved skolen deltar.<br>Rapporten bygger på spørreundersøkelser og intervju, og omfatter problemstillinger som: <br>a) erfaring med implementering og gjennomføring på skolenivå <br>b) observerte endringer i vurderings- og undervisningspraksis som tilskrives programmet, og <br>c) læreres og skolelederes vurdering av dette kompetanseutviklingskonseptet som sådan.</p> 2019-02-27T12:49:06+01:00 Copyright (c) Øystein Lund