https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/issue/feed Septentrio Reports 2021-12-22T13:16:02+01:00 Jan Erik Frantsvåg jan.e.frantsvag@uit.no Open Journal Systems This series will contain various non-reviewed reports that result from research, development, teaching, administration etc. at or affiliated with UiT The Arctic University of Norway. https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/6400 Sluttrapport prosjekt Intensivere implementeringen av åpen vitenskap ved UiT 2021-12-22T12:52:28+01:00 Adina Cassandra Granlund none@uit.no <p>Universitetsbiblioteket (UB) ved UiT Norges arktiske universitet fikk innvilget 808 000,- i prosjektmidler fra Digitaliseringsrådet til finansiering av prosjektet «Intensivere implementeringen av åpen vitenskap ved UiT». Prosjektet har pågått i perioden januar–desember 2021. Prosjektet hadde tre hovedkomponenter: 1) Produsere informasjonsvideoer om eksisterende støttetjenester for åpen vitenskap ved UiT, med brukerfortellinger fra fagmiljø; 2) Implementering av den elektroniske labnotatboken Research Space (RSpace) og tilhørende støttetjenester og 3) Uttesting av det åpne samhandlingsverktøyet Open Science Framework Institutions (OSF).</p> 2021-12-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Adina Cassandra Granlund