Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1 (2017): Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum Abstract   PDF (Norsk)
Philipp Conzett
 
No 1 (2013): HiF-Notat 2013:1 Snefjordvassdraget. Driftsplan HiF-Notat 2013:1 Snefjordvassdraget. Driftsplan Abstract   PDF
Monica Berg Aasrum, Kristian Lauvland
 
No 7 (2015): Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner Abstract   PDF
Randi C. Bratland
 
No 3 (2018): Internasjonale studenter og plagiering: kultur, holdninger og verdier Internasjonale studenter og plagiering: kultur, holdninger og verdier Abstract   PDF (Norsk)
Vibeke Bårnes
 
No 12 (2001): HiF-Rapport 2001:12 Kommunale Næringsfond - Framtida til virkemiddelet Kommunale næringsfond - framtida til virkemiddelet. Hva mener kommunene? Abstract   PDF
Håvard Teigen, Inge Hermanrud, Inga Gjerdalen
 
No 2 (2017): Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie Abstract   PDF (Norsk)
Gunnar Grepperud, Ivar Lie
 
No 4 (2017): Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer Abstract   PDF (Norsk)
Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen
 
No 4 (2015): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner. Abstract   PDF
Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos
 
No 2 (2015): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst Abstract   PDF
Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos
 
No 2 (2016): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 4: Varsel om en mulig krise "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 4: Varsel om en mulig krise Abstract   PDF
Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos
 
No 2 (2012): HiF-Rapport 2012:2 NOKUT = KNOCK OUT? NOKUT = KNOCK OUT? Reakreditering av sykepleierutdanningen i Finnmark! Abstract   PDF
Siw Blix
 
No 1 (2015): Northern Lights Tourism in Iceland, Norway and Finland Northern Lights Tourism in Iceland, Norway and Finland Abstract   PDF
Bente Heimtun, Gunnar Þór Jóhannesson, Seija Tuulentie
 
No 4 (2016): Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT Abstract   PDF (Norsk)
Leif Longva, Espen Thijssen Amundsen, Roy Dragseth, Randi Østhus, Stein Høydalsvik
 
No 3 (2017): Rapport fra Temamøte om Miljøterapeutisk kompetanse i skolen Rapport fra Temamøte om Miljøterapeutisk kompetanse i skolen Abstract   PDF (Norsk)
Marit Ruth Rustad
 
No 6 (2015): Sampublisering Helsefak og UNN 2012–2014 Sampublisering mellom Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF 2012–2014 Abstract   PDF
Jan Erik Frantsvåg
 
No 5 (2015): Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand Abstract   PDF
Per-Arne Amundsen, Aslak Smålås, Roar Kristoffersen, Rune Knudsen, Anna Siwertsson, Anders Klemetsen
 
No 2 (2013): HiF-Rapport 2013:1 Trening ute eller inne? Trening ute eller inne? Rapport fra et prosjekt med datainnsamling under Forskningsdagene 2012 Abstract   PDF
Giovanna Calogiuri, Andi Weydahl, Saija P. Mikkilä, Hildegunn Nordtug, Katinka Horgen, Ruth Kjærsti Raanaas, Grete Grindal Patil, Camilla Martha Ihlebæk
 
No 1 (2012): HiF-Rapport 2012:1 ”ET GODT LOKALT LÆRINGSMILJØ?” ”ET GODT LOKALT LÆRINGSMILJØ?” Erfaringer med desentralisert bachelor i sykepleie, i tre kommunale studentgrupper 2001 -2004 Abstract   PDF
Siw Blix, Liss Eriksen
 
No 3 (2015): ”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner ”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner Abstract   PDF
Gunilla Roos, Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen
 
1 - 19 of 19 Items