https://septentrio.uit.no/index.php/arina/issue/feed Arina: Nordisk tidsskrift for kvensk forskning / Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2020-08-25T14:09:04+02:00 Septentrio Academic Publishing septentrio@ub.uit.no Open Journal Systems https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5255 Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan 2020-08-25T14:09:01+02:00 Per Pippin Aspaas per.pippin.aspaas@uit.no Teemu Ryymin none@uit.no <p>Alternativ tittel: "Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Per Pippin Aspaas, Teemu Ryymin https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5430 Muinaisesta kveenien heimosta 2020-08-25T14:09:01+02:00 Iiro Kajanto none@uit.no 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Iiro Kajanto https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5254 Henrik Gabriel Porthan: Om det gamle folket kvenene 2020-08-25T14:09:02+02:00 Per Pippin Aspaas per.pippin.aspaas@uit.no Teemu Ryymin none@uit.no 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Per Pippin Aspaas, Teemu Ryymin https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5251 Fra innvandrer til nasjonal minoritet 2020-08-25T14:09:02+02:00 Kari Storaas none@uit.no <p>Alternativ tittel: "Siirtolaisista kansalliseksi vähemmistöksi"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Kari Storaas https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5253 Sammenliknende synsvinkel på ILO-konvensjon nr. 169 - spesielt artiklene 1 og 13-19 2020-08-25T14:09:02+02:00 Tanja Joona none@uit.no <p>Til norsk ved Klaus Skoge.</p> <p>Alternativ tittel: "Vertaileva näkökulma ILO-sopimukseen No. 169 - erityisesti Artiklojen 1 ja 13-19 osalta"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Tanja Joona; Klaus Skoge (oversetter) https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5248 Hva har Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter betydd for kvenene? 2020-08-25T14:09:03+02:00 Egil W. Sundelin none@uit.no <p>Alternativ tittel: "Mitä Euroopan neuvoston puiteyleissopimus on merkinnyt kveeneille?"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Egil Sundelin https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5252 Rammekonvensjonen og minoritetsspråkpaktas betydning for norsk kvenpolitikk 2020-08-25T14:09:03+02:00 Raimo Valle none@uit.no <p>Alternativ tittel: "Puiteyleissopimuksen ja vähemmistökielisopimuksen merkitys Norjan kveenipolitiikalle"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Raimo Valle https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5249 Kvensk blir universitetsfag 2020-08-25T14:09:04+02:00 Eira Söderholm none@uit.no <p>Til norsk ved Hanne Elin Utvik.</p> <p>Alternativ tittel: "Kainun kielestä universiteettifaaki"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Eira Söderholm; Hanne Elin Utvik (oversetter) https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5246 Minoritetskonvensjonene kan bidra til at kvenkulturen dør ut 2020-08-25T14:09:04+02:00 Bjørnar Seppola none@uit.no <p>Alternativ tittel: "Vähemmistösopimukset voivat edistää kveenikulttuurin kuolema"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Bjørnar Seppola https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5250 Arvid Pettersons bok Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto 2020-08-25T14:09:04+02:00 Gerd Johanne Valen none@uit.no <p>Alternativ tittel: "Arvid Pettersonin kirja Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto"</p> 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Gerd Johanne Valen https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5247 Redaksjonelt 2020-08-25T14:09:00+02:00 Anitta Viinikka-Kallinen none@uit.no Egil W. Sundelin none@uit.no 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Anitta Viinikka-Kallinen, Egil Sundelin https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5245 Til leseren 2020-08-25T14:09:00+02:00 Anitta Viinikka-Kallinen none@uit.no Egil W. Sundelin none@uit.no 2010-12-31T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2010 Anitta Viinikka-Kallinen, Egil Sundelin