Tidsskriftet er midlertidig uten hovedredaktør

2020-03-09

Nordisk tidsskrift for helseforskning er midlertidig uten hovedredaktør. Det kan ta lengre tid for innsendte manuskripter å bli behandlet.