Ny hovedredaktør

2020-04-01

Ny hovedredaktør i Nordisk tidsskrift for helseforskning er Jorunn Bjerkan, førsteamanuensis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet.