Invitasjon til temanummer «Om Trøst (Tröst)» med utgivelsesdato høsten 2022

2021-09-10

Det åpnes for innsendelse av forskningsartikler og vitenskapelige essays på norsk, svensk eller dansk som omhandler trøst (tröst). Tidsskriftet praktiserer blindet fagfellevurdering. Innleveringsfrist for bidragene er 1. februar 2022. Spørsmål kan rettes til forskningsgruppen Liv og Livsmot som vil bidra med redaksjonelle oppgaver ved professor, Phd, PHN Anne Clancy anne.clancy@uit.no; associate professor, Phd, LGN, CNS Gabriele Kitzmüller, gabriele.e.kitzmuller@uit.no eller associate professor, Phd, Intensive Crit.Care Nurs. Ranveig Lind, ranveig.lind@uit.no

Forfatterinformasjon finnes på https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/index
Merk manuskriptet med «Temanummer Om Trøst». Vi ser frem til å motta ditt bidrag!