[1]
Thingnes, E.R. og Stalsberg, R. 2010. Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 6, 2 (jan. 2010), 14–28. DOI:https://doi.org/10.7557/14.1181.