[1]
Sørfonden, W.B. 2011. Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 7, 1 (jun. 2011), 3–15. DOI:https://doi.org/10.7557/14.1823.