[1]
Wanvik, A.K. 2011. Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 7, 1 (jun. 2011), 33–47. DOI:https://doi.org/10.7557/14.1825.