[1]
Rognsaa, R. og Fredriksen, S.-T.D. 2011. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 7, 1 (jun. 2011), 49–60. DOI:https://doi.org/10.7557/14.1826.