[1]
Brenden, T.K., Storheil, A.J., Grov, E.K. og Ytrehus, S. 2011. Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 7, 1 (jun. 2011), 61–75. DOI:https://doi.org/10.7557/14.1827.