[1]
Mæhre, K.S. og Storli, S.L. 2011. Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 7, 1 (jun. 2011), 91–109. DOI:https://doi.org/10.7557/14.1829.