[1]
EinesT.F. og ThylenI. 2012. Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 8, 1 (jun. 2012), 94-107. DOI:https://doi.org/10.7557/14.2334.